Shree Janata Secondary School

Shree Lukla Lower Secondary School

Shree Chandrodaya Primary School

Shree Kharikhola

Shree Kanku Secondary School